UNIZULU Institutional Repository

Ucwaningo ngokubaluleka kwezindawo zomlando, ezemvelo nezokwakhiwa ekuthuthukiseni ezokuvakasha endaweni yasebaQulusini

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mathenjwa, L.F.
dc.contributor.author Mhlungu, Zandile Florence.
dc.date.accessioned 2010-03-02T08:34:42Z
dc.date.available 2010-03-02T08:34:42Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.other 304646
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/265
dc.description Submitted in partial fulfillment for the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in the Department of IsiZulu namaGugu in the Faculty of Arts at the University of Zululand, 2004. en_US
dc.description.abstract Lolu cwaningo luhlose ukuqhakambisa iqhaza elibanjwe izindawo zomlando, ezemveIo nezokwakhiwa ekuthuthukiseni ezokuvakasha endaweni yasebaQulusini. Ucwaningo lukuveze kwagqama ukuthi indawo yasebaQulusini icebile ngezigigaba zomlando ezehla khona, icebile futhi ngezindawo eziyizikhungo zokongiwa kwemveIo, konke lokhu kuyiwozawoza elidonsa izivakashi ukuthi zithutheleke kule ndawo ukuze zizitike ngolwazi nobuhle bale ndawo. en_US
dc.language.iso zu en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--KwaZulu-Natal en_US
dc.title Ucwaningo ngokubaluleka kwezindawo zomlando, ezemvelo nezokwakhiwa ekuthuthukiseni ezokuvakasha endaweni yasebaQulusini en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account