UNIZULU Institutional Repository

Browsing African Languages by Subject "Zulu (African people)--Customs and traditions."

Browsing African Languages by Subject "Zulu (African people)--Customs and traditions."

Sort by: Order: Results:

  • Wanda, Vukani Milton. (University of Zululand, 1997)
    Zonke izizwe zoMdabu lapha e-Afrika zinenkolo yazo Le nkolo ihambisana nemikhuba ethize. Inkolo yalezi zizwe isemthanjeni yempilo yabantu bakhona kangangoba akulula ukuhlukanisa usikompilo nenkolo yesizwe soMdabu. ...
  • Makhanya, Ntombizonke Eunice. (University of Zululand, 1997)
    Lolu cwaningo luhlose ukuvusa ugqozi lokufuya kubantu. Esikhathini eside abantu balahle amasiko abo , balibala amasiko ezinye izizwe. Lolu cwaningo luhlose ukuqwashisa iSintu ukuthi, yize sesingasazi ukuthi kumele ...

Search UZSpace


Browse

My Account