UNIZULU Institutional Repository

Browsing African Languages by Subject "Mngadi J.M. - Novels"

Browsing African Languages by Subject "Mngadi J.M. - Novels"

Sort by: Order: Results:

  • Ntuli, Sibusiso Louis (2009)
    Lolu cwaningo lumayelana nekhono lokuchaza emanovelini ka-J.M. Mngadi. Ziningi-ke izinto azichazayo emanovelini akhe uMngadi. Kulo msebenzi sigxile ikakhulu ekhonweni aliveza uma echaza izigameko kanye nabalingiswa. ...

Search UZSpace


Browse

My Account